Telegram/Games

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Update: 21-09-16

سنگ کاغذ قبچی✌✊

@sangg_bot

سلام به بازی سنگ کاغذ قیچی خوش امدید برای عضو شدن /start و برای لغو عضو شدن /stop رو بفریت

Guest

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.