Telegram/News

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (896)

Update: 21-09-16

تهران مگامال

@megamallbot

این ربات برای به اشتراک گذاری اخبارافتتاح فروشگاه ها،تخفیف ها و برگزاری مراسم درمجموعه" تهران مگامال" ساخته شده است.

Guest

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.